Sophia Healing & Reading

Tijdsinvestering Opleiding Healing Arts Therapie

De verdiepingscursussen 1 en 2 bestaan uit 6 hele lesdagen. De verdiepingscursus 3 bestaat uit 4 hele lesdagen.  Een lesdag is van 10.00 tot 17.00 uur.

Per cursus is er verplichte en/of aanbevolen literatuur die gelezen moet worden.
Tijdens alle verdiepingscursussen (1, 2 en 3) wordt er onder supervisie van de docent in sessies met elkaar geoefend. Er wordt van je verwacht dat je van deze sessies reflectieverslagen maakt.
Wij adviseren je, tussen de lesdagen door, de geleerde healingen te oefenen met medeleerlingen. 
Verdiepingscursus 3 (en daarmee de opleiding) wordt afgesloten met een persoonlijk manifest.

Terug