Sophia Healing & Reading

Schüssler celzout therapie

Celzout therapie is een vriendelijke en natuurlijke manier om gezond te worden en te blijven. 

De Duitse arts Dr. Schüssler ontdekte en benoemde de celzouten en ontwikkelde de celzout therapie. Hij ontdekte dat er in ieder lichaam natuurlijke minerale zouten aanwezig zijn. Deze bevorderen de chemische processen in de cellen. Een tekort aan deze zouten levert een onbalans op die zich op verschillende manieren fysiek kan uiten. De grote kracht van de Schüssler celzouten ligt in de cel-ontgiftende en cel-opbouwende werking.

Wat doen celzouten?

Gezondheid staat of valt met een goede celstofwisseling. Een cel moet voeding- en bouwstoffen uit het bloed kunnen opnemen en afvalstoffen aan het bloed kunnen afgeven. 
Voor elke celstofwisseling zijn mineralen nodig. Als door een verstoring, bijvoorbeeld overbelasting, deze stofwisseling niet goed werkt, kan de cel zijn functie niet goed uitoefenen. Dit is de oorzaak van vrijwel elke gezondheidsklacht of ziekte. De therapie van dr. Schüssler is er op gericht de mineralen in het lichaam, door het toedienen van bepaalde mineralen, weer juist te verdelen.