Sophia Healing & Reading

Onderwerpen Healing Arts, Verdiepingscursus 1

Dag 1
Aarden met lichtenergie. Bewustwording en trillingsverhoging. De principes van healing. Het werken met en vanuit het zelfgenezend vermogen. Bronnen van heelheid. Door het interactief werken met de cliënt ondersteun je deze in het werken met zijn/ haar intuïtieve informatie. Het leren vragen stellen.

Dag 2
Verbinding maken met je Ik Ben. Helen vanuit het huidige lichtbewustzijn. Het werken vanuit onvoorwaardelijk liefde. Het werken met lichtwezens. Het helen van het innerlijke kind. (Het werken met actuele beelden van de eigen kindertijd of van andere personen).

Dag 3
De verschillende dimensies en hun werkingsveld. Samenwerken met geestelijke begeleiding. Sessie op deze geestelijke samenwerking. Verschil astrale werelden en de hogere dimensies.

Dag 4
Helen van het verleden door het herschrijven van de persoonlijke geschiedenis. Multi-dimensionaal helen. Inzicht in het begrip parallelle werkelijkheden.

Dag 5
Het werken met energetische koorden met zowel levende als overleden mensen. Koorden in zowel het huidige leven als naar vorige levens.

Het doorbreken van magische beïnvloeding vanuit vorige levens.

Dag 6
Het helen van familielijnen: het helen van 7 generaties achteruit en vooruit. Het helen van meerdere levens.

 

Terug