Sophia Healing & Reading

Emotional Freedom Techniques

EFT is de afkorting van Emotional Freedom Techniques, een specifieke tak binnen de stroming energiepsychologie. Hierin wordt gewerkt met het samenspel tussen lichaam, emoties, gedachten en het fijne energienetwerk wat ons lichaam doorstroomt. Het zogenaamde meridiaan-systeem.

Wanneer er een emotioneel probleem is, weerspiegelt dit zich als een energetische storing in het lichaam. Deze storing (bij voorbeeld bij hoogtevrees) houdt de negatieve emotie in stand. Nog preciezer is het om te zeggen dat deze storing en de hoogtevrees een en hetzelfde is. Je kunt dan nog zo je best doen, je weet dat je op het balkon veilig bent, toch trillen je benen. Bij andere emotionele klachten is de lichamelijke reactie minder opvallend, maar wanneer je subtieler gaat voelen kan je die wel waarnemen.

Met EFT wordt de energetische storing in het lichaam opgelost. Dit gebeurt door zachtjes te kloppen op bepaalde drukpunten op het lichaam. Doorgaans doe je dat zelf, terwijl de
EFT-therapeut het voordoet. Dit gebeurt gewoon zittend op een stoel, volledig gekleed. Terwijl je de drukpunten beklopt, maak je contact met de emotie waar je last van hebt. Hierdoor verandert de emotie, en geleidelijk lost die op. Je wordt stap voor stap door dit proces heen geleidt.

In een EFT-sessie ben je heel actief.
Je leert waar te nemen wat er in jezelf gebeurt. In je lichaam, in je gevoel en in je gedachten. En je leert dit onder woorden te brengen. Je versterkt je waarnemend vermogen, en komt los van verstrikkende patronen. Dit “loskomen” wordt direct ervaren, en uit zich regelmatig in een lichte sfeer tijdens de sessies waarin veel gelachen wordt.