Sophia Healing & Reading

Bijscholing reading en healing conceptiepunt

Het conceptiepunt is het moment waarop de zaadcel van de vader en de eicel van de moeder samensmelten. Tijdens dit moment komt er vaak, via deze zaad- en eicel, een 'geleend bewustzijn' van beide ouders mee. Dit geleende bewustzijn kan hele generaties bestrijken, bevat ook de gemoedstoestand van beide ouders op het moment van de conceptie, informatie over hun partnerrelatie en informatie over het gezinssysteem.
 

Een deel van dit 'geleende bewustzijn' gebruikt de mens om zijn of haar levenslessen in eigendom te nemen. Andere delen kunnen juist als belastend ervaren worden.
 

Het belastende ‘geleende bewustzijn’ dat men in zijn of haar groei en ontwikkeling niet (meer) nodig heeft mag doordat er tijdens de healing bewustzijn op komt, schoongemaakt en vaak ook losgekoppeld worden. Een healing op het conceptiepunt geeft inzicht in (oude) gedragspatronen, levenshoudingen en overtuigingen.

Het conceptiepunt kan ook tijdens een reading gelezen worden. Mijn ervaring is dat het dieper werkt, wanneer dit punt apart tijdens een behandeling zowel gelezen als geheeld wordt. In deze nascholingsdag leer je de combinatie van het readen en healen van het conceptiepunt.

Daarnaast zullen we  deze dag in een visualisatie contact maken met onze oercel. Deze oercel bevat onze pure cel- informatie. We laten de (levens)kracht, de informatie en energie zoals deze in onze oercel opgeslagen ligt weer terugstromen in onze huidige cellen en gehele energiesysteem.

Deze nascholingsdag is open voor leerlingen en afgestudeerden van de Opleiding Healing & Reading en voor mensen die elders een healing en reading opleiding gevolgd hebben.

Datum :                                       onbekend

tijd :                                             10.00 uur tot 17.00 uur

prijs:                                            €90,00 inclusief  syllabus, koffie, thee en soep

 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier  of per e-mail daniella@sophiahealingenreading.nl