Sophia Healing & Reading

Aura en chakra reading

“Ik vond de reading een bijzondere ervaring. Op vele punten heb ik me bevestigd gevoeld. De manier waarop jij een vertrouwde sfeer creëerde, waarin ik me helemaal vrij voelde en helemaal niet de behoefte had om bepaalde zaken ´achter te houden´, heeft mij diep geraakt. Dat heeft mij goed gedaan. Dit overkomt me niet dikwijls.”

Een aura- en chakrareading geeft inzicht in je persoonlijke kwaliteiten.
Tijdens een reading worden de aura en de zeven hoofdchakra’s gelezen. De aura is het energieveld dat elk mens, dier, plant en voorwerp omhult. Iedere aura is uniek, het is een afspiegeling van wat er van binnen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied in ons gebeurt (en is gebeurd). Een aura en chakra-reading is het lezen en interpreteren van actuele informatie die in jouw persoonlijke uitstraling- je aura en je chakra’s – aanwezig is. De beweging en kleuren in je energiesysteem zijn een weergave van je persoonlijke geschiedenis en ontwikkeling, ze laten zien wie jij in wezen bent. De reader zal tijdens een reading steeds weer contact maken je ziel, je essentie, met wie jij in wezen bent.

Een reading geeft vanuit een ruimer perspectief informatie en inzicht in je persoonlijke kwaliteiten, je beweegredenen, je mogelijkheden, je groei en kan verheldering geven in je eigen patronen, gedragingen en zelfhelend vermogen. Een reading begint met een algemene
beschrijving van de aura. Hierbij komt het hoofdthema van de reading naar voren, dat wat op dit moment in je leven actueel is. Na deze algemene beschrijving wordt er op ieder chakra afzonderlijk ingegaan. Er wordt gekeken naar blokkades, het ontstaan van patronen en hoe deze in het hier en nu doorwerken en er wordt gekeken naar krachtige stukken.
Het benoemen in de reading van wat je beweegt en wat je belemmert geeft een stuk inzicht en bewustwording.

Het is ook mogelijk om aan de hand van specifieke vragen gelezen te worden. Ook is het mogelijk om een relatiereading te laten doen.

Tijdens een reading wordt er zeer veel informatie gegeven. De reading wordt digitaal opgenomen. Hiervoor hoeft je geen extra materialen mee te nemen. De opnames worden binnen 14 dagen nagestuurd.

Een aura en chakra reading duurt maximaal twee uur.