Sophia Healing & Reading

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen. Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestigingsmail.

Herroepingsrecht

Bij een open inschrijving geldt er na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. 
Deze bedenktijd geldt tot uiterlijk de aanvang van de cursus.
Annuleren kan zowel schriftelijk als telefonisch.

Betalen

Na aanmelding voor een cursus of opleiding ontvangt u van ons per e-mail een rekening. Deze dient binnen 8 dagen te worden voldaan.

Annuleren

Annuleringsregeling voor individuele consulten.

Consulten kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd, daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden voorbereidende cursussen opleiding

Annuleringsvoorwaarden opleidingen

Restitutie bij afzegging door Sophia Healing en Reading

Het kan zijn dat door onvoldoende deelnemers of onverwachte omstandigheden een training niet doorgaat. U ontvangt het door u betaalde bedrag binnen 2 weken na de annulering (door Sophia Healing en Reading) volledig terug

Klachtenregeling

Sophia Healing en Reading streeft naar zorgvuldigheid en kwaliteit. Mocht u toch ontevreden zijn en een klacht hebben, klik dan hier voor onze klachtenprocedure.

Geheimhouding
Bij de uitvoering van al haar activiteiten draagt Sophia Healing & Reading verantwoording voor de bescherming van alle informatie met een vertrouwelijk karakter, welke tijdens de opleiding naar voren kan komen.

Al onze medewerkers hebben vanuit deze visie een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij verwachten van onze leerlingen in de cursussen en opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie dat ook zij zich hieraan conformeren

Crkbo-registratie

Sophia Healing en Reading is een Crkbo geregistreerde instelling. Dit betekent dat wij btw vrij mogen declareren.

Copyright

Het lesmateriaal (zowel schriftelijk als geluidsbestanden) van de opleidingen en cursussen is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het auteurs - en eigendomsrecht van al het lesmateriaal alsmede alle audio-opnames berust bij Daniëlla Hagenaars.

Het auteurs- en eigendomsrecht van het lesmateriaal van de opleiding Healing Arts Therapie berust bij Joanne van Wijgerden.